Yuvada Sevgi Ve Aşk


Yuvada Sevgi Ve Aşk
Konutlulukta Sevgi ve Aşk

Cenabı Hakk’ın bir lütfudur.

shutterstock_125937926.jpg

Yuvada Sevgi ve Aşk

Cenabı Hakk’ın bir lütfudur.
Allah, aşk ve muhabbet telleriyle mahlükatı birbirlerine bağlamış, dünyanın ilmi ezelideki mukadder olan zamanına kadar tertip ve intizamla devam ve bekasını, imarını, her tür canlının üremesini ve devamını bu aşk ve muhabbet aracıyla sağlamıştır.

Şayet aşk ve muhabbet olmasaydı hiçbir canlı birbirini beğenemez, birbiriyle kaynaşamaz ve yuva kuramazdı, gene aşk ve muhabbet olmasaydı şu ağır ve çetin yaşam gayreti içinde erkek ve bayan birbirine sevgi bağlamaz, birbirine kavuşmayı istemez ve daima birbirinden kaçarak, uzaklaşarak aile yuvası kurmaz ve böylece toplumun tertip ve intizamı bozularak devam etmezdi.

Bu hususta Hz. Allah şöyle emretmektedir:

“Nas insanlar için nefsin tutku ettiği dünya lezzetlerinden hatunlar ve oğlan evladı, altın ve gümüşten kantarlar dolusu mülkler ve binmek için alametlenmiş atlar, koyun, deve ve sığır hayvanları ekinden nefsin istediği şeyler nasın muhabbet etmesi için tezyin Olundu. Süre: Ali İmran. Ayet: 14

Yuva, aşk ve muhabbetle kurulur. Emin ki, konutluluk; insanların ideali, büyük aşkıdır. Aşk ve muhabbet Hz. Adem ve Havva validemizden başlar ve ilk yuva Cennettir. ,

Cenab-ı Hakk Adem Aleyhisselamı yarattıktan sonra ona can verip, Havva validemizi ihsan etti ve cenneti onlara yuva kıldı. İşte o günden itibaren bayan ve erkek bu aşkı yaşar durur… Ve mesut yuvalar bu beraber kurulur. Hz. Allah bir ayeti kemide şöyle emretmektedir:

” insanlar. sizi bir tek candan yaratan, ondan da yeniden onun zevcesini bedene getiren ve ikisinden bir hayli erkekler ve bayanlar türeten Rabbınıza karşı gelmekten çekinin
.” Nisa süresi. ayet: 11

Öteki bir ayette ise:

“Konut insanlar. emin ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük toplumlara. ufak ufak kabilelere ayırdık. Kuşkusuz ki sizin Allah nezdinde en gururlunuz takvaca en ileride olanınızdır”
emretmiştir Hücurat süresi, ayet: 21

Görülüyor ki yaşam, konutlulukla yürür, bireyin, topluluğun varlığı budur. Bu natürel. fizyolojik bir lüzum, insanın hissî, ruhî hayal ve reelidir.

Kalpler bunu söyler, ruhlar bunu ister, her topluluk varlığını bununla gözetir bunu sağlayan yollara koyulur Onun için:

Konutluluk; bir nimeti ilahiyyedir, sünneti Peygamberidir, huzur ve saadettir, birbirini kavramak, birbirine inanmaktır, bir gönül bağıdır, parasal ve ruhi bir yakınlıktır, bir şehvet ticareti değil, bir can ortaklığıdır, samimî bir sevgiyle bağlanan bir kalp düğümüdür.

Konutlulukta sevgi, yuvanın büyük saadet tılsımıdır. Konutlulukta Saadet. hoşlanıp. sevişmiş olmaktır.

Moda Saadete Nasıl Ulaşılır? Aile yuvasında, erkek ve bayan tam konutluların istediği hep saadettir. Yalnız saadeti tek taraflı kavramak, onu mahvetmektir. Bekâr bir insan, yalnız kendi saadetini düşünebilir, fakat konutlu olan’ kimse ise, kendi saadeti ile beraber eşini de düşünmelidir.

Eşler arasında daima denklik olmalı, ne bayan ne de erkek yalnız değişiğinin kendisine uymasını istememeli, paylaşılan yaşam gibi, birbirine uymakta aynı biçimde paylaşılmalıdır.

İş yaşamı; günün bir hayli saatlerinde eşleri birbirinden ayırabilir, derman ondan sonraki zamanlarını hep beraber geçirmeli, zevk ve cümbüşlerinde birlikte olmalıdır.

Yuvada özlenen saadet, kendiliğinden alana gelmez, saadet eşlerin gönül birliğiyle gösterecekleri dikkat ve ihtimamla büyür, alana kazanç ilgisizlik ve bakımsızlık bedeni nasıl çökertir, hayatiyeti kaybettirirse, yuvada saadete içli bir ilgi ve ihtimam gösterilmezse, o da söner, hayatiyetini kaybeder.

işte aile yuvasında karşılıklı bir sevgi, sönmez bir cazibe ve ebedî bir aiaka saadeti temin eder.

Onun için aile yuvası kuran erkek ve bayan birbirini hoşlanıp. saymalı, birbirini her şeyden kıymetli ve üstün tutmalıdır. Yuvada erkek ve bayan birbirinin kavramalı.

Kalp, ruh ve dilleri aynı heceleri söylemeli, birbiriyle uyuşmalı, birbirine ebedî bir inançla bağlanmalıdır. Zira saadet yalnız karşılıklı bir sevginin bulunduğu yuvada barınır.

Yuvada, erkek ve bayan hep birbiriyle Oyalanmalı. Erkek eşini hiçbir zaman bakımsızlık etmemeli, ona hep şefkatli ve acımayla taşan içli bir sevgi sunmalıdır. Bayan kocasını daima deli bir aşık gibi hoşlanıp helezoniyi, koca, ruhunda bir sevgili diye yaşamalıdır.

Yuvada: Erkek ve bayan aşk hakkını öğrenmeli ve bunu ödemelidir. Bu zevk hisseyi yalnız saadeti değil yuvanın ismetini de gözetir.

Yuvada erkek ve bayan birbirinin zevk ve yaşayışına uymalı. Bilhassa kadının soğukkanlı oluşu ona saadet kapılarını açar. Bayan bir su gibi olmalı, kocasının yaşam kabına döküldüğü zaman bu su kabın biçimini tamamıyla almalıdır.

Yuvada, erkek ve bayan yalnız kendi zevk ve ihtiraslarına uyarak hareket etmemelidir.

Bu yolda her ikisi hiçlerlnden az çok feragat göstermeli ve bunu isteyerek beğene beğene yapmalıdır.

Yuva, hep güler surat, tatlı laf. edep ve incelikle saadet ve selametim. feyzü yararını devam ettirir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yuvada Sevgi Ve Aşk

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme
Video
Audio
Image