Yuvada Sevgi Ve Aşk


Yuvada Sevgi Ve Aşk
Evlilikte Sevgi ve Aşk

Cenabı Hakk’ın bir lütfudur.

shutterstock_125937926.jpg

Yuvada Sevgi ve Aşk

Cenabı Hakk’ın bir lütfudur.
Allah, aşk ve muhabbet telleriyle mahlükatı birbirlerine bağlamış, dünyanın ilmi ezelideki mukadder olan zamanına kadar nizam ve intizamla devam ve bekasını, imarını, her cins canlının üremesini ve devamını bu aşk ve muhabbet vasıtasıyla sağlamıştır.

Eğer aşk ve muhabbet olmasaydı hiçbir canlı birbirini sevemez, birbiriyle kaynaşamaz ve yuva kuramazdı, gene aşk ve muhabbet olmasaydı şu ağır ve çetin hayat mücadelesi içinde erkek ve kadın birbirine sevgi bağlamaz, birbirine kavuşmayı istemez ve daima birbirinden kaçarak, uzaklaşarak aile yuvası kurmaz ve böylece cemiyetin nizam ve intizamı bozularak devam etmezdi.

Bu hususta Hz. Allah şöyle buyurmaktadır:

“Nas (insanlar) için nefsin arzu ettiği dünya lezzetlerinden hatunlar ve oğlan evladı, altın ve gümüşten kantarlar dolusu mallar ve binmek için alametlenmiş atlar, koyun, deve ve sığır hayvanları ekinden nefsin istediği şeyler nasın muhabbet etmesi için tezyin Olundu. (Süre: Ali İmran. Ayet: 14)

Yuva, aşk ve muhabbetle kurulur. Muhakkak ki, evlilik; insanların ideali, büyük aşkıdır. Aşk ve muhabbet Hz. Adem ve Havva validemizden başlar ve ilk yuva Cennettir. ,

Cenab-ı Hakk Adem Aleyhisselamı yarattıktan sonra ona can verip, Havva validemizi ihsan etti ve cenneti onlara yuva kıldı. İşte o günden itibaren kadın ve erkek bu aşkı yaşar durur… Ve mesut yuvalar bu birlikte kurulur. Hz. Allah bir ayeti kemide şöyle buyurmaktadır:

” insanlar. sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbınıza karşı gelmekten çekinin
.” (Nisa süresi. ayet: 11)

Diğer bir ayette ise:

“Ev insanlar. muhakkak ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere. küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır”
buyurmuştur (Hücurat süresi, ayet: 21)

Görülüyor ki hayat, evlilikle yürür, ferdin, topluluğun varlığı budur. Bu tabii. fizyolojik bir ihtiyaç, insanın hissî, ruhî hayal ve hakikatidir.

Kalpler bunu söyler, ruhlar bunu ister, her topluluk varlığını bununla korur bunu sağlayan yollara koyulur Onun için:

Evlilik; bir nimeti ilahiyyedir, sünneti Peygamberidir, huzur ve saadettir, birbirini anlamak, birbirine inanmaktır, bir gönül bağıdır, maddi ve ruhi bir yakınlıktır, bir şehvet ticareti değil, bir can ortaklığıdır, samimî bir sevgiyle bağlanan bir kalp düğümüdür.

Evlilikte sevgi, yuvanın büyük saadet tılsımıdır. Evlilikte Saadet. sevip. sevişmiş olmaktır.

Moda Saadete Nasıl Erişilir? Aile yuvasında, erkek ve kadın bütün evlilerin istediği hep saadettir. Yalnız saadeti tek taraflı anlamak, onu mahvetmektir. Bekâr bir insan, yalnız kendi saadetini düşünebilir, fakat evli olan’ kimse ise, kendi saadeti ile birlikte eşini de düşünmelidir.

Eşler arasında daima eşitlik olmalı, ne kadın ne de erkek yalnız diğerinin kendisine uymasını istememeli, paylaşılan hayat gibi, birbirine uymakta aynı şekilde paylaşılmalıdır.

İş hayatı; günün birçok saatlerinde eşleri birbirinden ayırabilir, takat ondan sonraki vakitlerini hep birlikte geçirmeli, zevk ve eğlencelerinde beraber olmalıdır.

Yuvada özlenen saadet, kendiliğinden meydana gelmez, saadet eşlerin gönül birliğiyle gösterecekleri dikkat ve ihtimamla gelişir, meydana gelir bakımsızlık ve ihmal vücudu nasıl çökertir, hayatiyeti kaybettirirse, yuvada saadete içli bir alaka ve ihtimam gösterilmezse, o da söner, hayatiyetini kaybeder.

işte aile yuvasında karşılıklı bir sevgi, sönmez bir cazibe ve sonsuz bir aiaka saadeti temin eder.

Onun için aile yuvası kuran erkek ve kadın birbirini sevip. saymalı, birbirini her şeyden değerli ve üstün tutmalıdır. Yuvada erkek ve kadın birbirinin anlamalı.

Kalp, ruh ve dilleri aynı heceleri söylemeli, birbiriyle anlaşmalı, birbirine sonsuz bir inançla bağlanmalıdır. Çünkü saadet yalnız karşılıklı bir sevginin bulunduğu yuvada barınır.

Yuvada, erkek ve kadın hep birbiriyle Oyalanmalı. Erkek eşini hiçbir zaman ihmal etmemeli, ona hep şefkatli ve merhametle taşan içli bir sevgi sunmalıdır. Kadın kocasını daima çılgın bir aşık gibi sevip sarmalı, koca, ruhunda bir sevgili diye yaşamalıdır.

Yuvada: Erkek ve kadın aşk hakkını bilmeli ve bunu ödemelidir. Bu zevk payı yalnız saadeti değil yuvanın ismetini de korur.

Yuvada erkek ve kadın birbirinin zevk ve yaşayışına uymalı. Bilhassa kadının uysal oluşu ona saadet kapılarını açar. Kadın bir su gibi olmalı, kocasının hayat kabına döküldüğü zaman bu su kabın şeklini tamamıyla almalıdır.

Yuvada, erkek ve kadın yalnız kendi zevk ve ihtiraslarına uyarak hareket etmemelidir.

Bu yolda her ikisi hiçlerlnden az çok feragat göstermeli ve bunu isteyerek seve seve yapmalıdır.

Yuva, hep güler yüz, tatlı söz. nezaket ve incelikle saadet ve selametim. feyzü bereketini devam ettirir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yuvada Sevgi Ve Aşk

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme
Video
Audio
Image